I. Postanowienia ogólne

  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do funkcjonowania aplikacji
  2. Aplikacja nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych
  3. Aplikacja nie zbierając danych osobowych nie ma możliwości przetwarzania ich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

III. Administrator danych

Administratorem aplikacji jest WIKAMI NOVA Sp. z o.o.adres: ul. Fabryczna 14/7
65-410 Zielona Góra POLAND, KRS: 0000920911 NIP: PL9292067641, REGON: 38990441500000, adres poczty elektronicznej: info@wikami.eu  

II. Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że aplikacja żąda danych osobowych wbrew deklaracji w pkt. I Postanowienia ogólne narusza jego prawa i wolności (RODO).

III. Pliki cookies

Serwis nie zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

X. Postanowienia końcowe

  1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.